top of page

Sleachta as Leabhar


Réamhrá le Madra an Phrionsa Charles a chuardach leis an Ollamh Peter Liddle BSc, BMBCh, PhD, MRCPsych, Ollamh le Síciatracht, Ionad Leighis na Banríona, Nottingham (féach pictiúr)

Cuireann an leabhar an-spéisiúil seo go mór lenár dtuiscint ar thinneas meabhrach tromchúiseach. Is cuntas an chéad duine é ag fear óg éirimiúil ar an drochthinneas síceach a chuir cráite agus siamsaíocht air ó am go chéile ar feadh beagnach deich mbliana. Ar feadh tréimhsí fada, bhí a thinneas faoi smacht ag eachtrannaigh faoi thionchar eachtrannach agus siabhránachtaí. Ghlac raidhse imeachtaí teagmhasacha laethúla le tábhacht

ProfLiddle.JPG

phearsanta neamhghnách. Seo iad na hairíonna arb iad is sainairíonna iad scitsifréine. Ina theannta sin, d’fhulaing sé eipeasóidí dúlagar agus eipeasóid de sceitimíní manacha. Soláthraíonn sé cur síos grafach ní amháin ar shíceóis scitsifréine ach ar dhúlagar agus mania freisin. Ag pointe amháin tuairiscíonn sé “bhraith mo cheimic inchinn chomh seasmhach le crúiscín gloine uisce a bhí ar tí titim amach ó imeall an tábla”. Ach b’fhéidir gurb í príomhtheachtaireacht an leabhair nach bhfuil an tinneas sin sainithe ag duine atá ag fulaingt ó ghalar scitsifréine, ach de réir an réimse spéiseanna, dóchais agus tréithe pearsanta a mhúnlaíonn é. Fuair an Dr Travis PhD san fhisic; as a chéile dá choláiste agus rith maratón; chuaigh sé ar thuras ardú gruaige ar fud na hAfraice; d’eagraigh sé turais báid ar an Thames chun airgead a bhailiú do charthanas; bhunaigh sé cuideachta taifeadta a d’eisigh dhá dhlúthdhiosca, agus bhí díomá uirthi mar gheall ar an gcaidreamh a bhí aige leis an gcailín a raibh grá mór aige dó. Go deimhin bhí an fógra a rinne a chailín, Amanda, nár theastaigh uaithi é a phósadh ar cheann de na tosca a chuir cosc ar a sleamhnán i dtinneas. Cuireann sé síos ar an scitsifréine mar “bhreoiteacht a thagann ó thaithí go páirteach”. Níos déanaí, molann sé “Ba í an phríomhfhadhb a bhí agam ná briseadh croí, nach ndearna an NHS aon diagnóis air”. Déanann go leor caibidlí cur síos ar a chuid taistil chaotic trí fhaid na Breataine, na hÉireann agus áiteanna ar fud na hEorpa. Uaireanta ba é a chuspóir sainráite éalú ó chóireáil shíciatrach, ach ní choinníonn sé sin ón gcuspóir spioradálta atá aige madra an Phrionsa Charles a aimsiú san odyssey seo de fhéinfhionnachtana agus leighis.

Tá sé criticiúil faoin gcóireáil a fuair sé ó na seirbhísí síciatracha (1). Le fírinne éigin, tugann sé dhá cheann dá eipeasóidí de sceitimíní manacha ar chóireáil le cógais frithdhúlagráin. Tá sé scanrúil faoi éifeachtaí cógais, go háirithe an dúlagar a spreagann na drugaí seo (2). Déanta na fírinne tá an gaol idir síceóis, dúlagar agus cóireáil frithshíceach an-chasta. Cuid dhílis den scitsifréine is ea an dúlagar. Féadfaidh sé tarlú ag céim ar bith den bhreoiteacht, agus tá sé feiceálach go háirithe sa chéim réitigh d’eipeasóid shíceolaíoch. Faoi imthosca áirithe, is féidir le cógais frithshiocróbach cabhrú le dúlagar a mhaolú, ach féadann sé cur leis an dúlagar freisin. Fágann suaitheadh suaiteach a spreagtar trí éifeachtaí fuinniúla nádúrtha cheimiceán na hinchinne, dopamine, a bhlocáil, go mbraitheann an duine aonair mar zombie. Níos paradacsa, is féidir le suaitheadh dopamine trí chógas frithshiocróbach suaitheadh an-bhuartha a chruthú. Is féidir go dtiocfadh coinbhleacht dealraitheach idir an fhianaise suibiachtúil bunaithe ar eispéireas othar aonair, agus an fhianaise eolaíoch airbheartaithe oibiachtúil a dhíorthaítear ó bhreathnóireacht chúramach a dhéanamh ar go leor othar, mar gheall ar chastacht an chaidrimh idir síceóis, dúlagar agus cóireáil frithshíceach. Tugann cuntas an Dr Travis an tábhacht a bhaineann le héisteacht go cúramach le tuairiscí an duine féin ar éifeachtaí cógais, agus le cógais a choigeartú chun na fo-iarsmaí anacracha a íoslaghdú. Mar sin féin, agus iarmhairtí na cóireála sa todhchaí á thuar, tá sé chomh tábhachtach an fhianaise a dhíorthaítear ó bhreathnú cúramach ar líon mór othar a chur san áireamh. Tá fianaise an-láidir ann go laghdaíonn úsáid leanúnach cógais frithshiocróbach an baol athiompaithe thar scála ama roinnt blianta. Cé gur dócha gur chuir cógais frithdhúlagráin an corraíl géarmhíochaine manach as a d'eascair a chéad dá iontráil chuig ospidéil síciatracha, tá gach cosúlacht ann gur chuir scor den chógas frithshiocróbach é chun a thríú athiompaithe i samhradh na bliana 1997.

Ach tugann an tuairimíocht seo ceist ríthábhachtach dúinn a d’ardaigh an Dr Travis. Tuairiscíonn sé nár mhol aon cheann dá dhochtúirí an fhéidearthacht go gcuirfí deireadh go sábháilte le cógais frithshiocróbach. Ní raibh an t-ionchas go gcaithfí cóireáil éiginnte le cógais a mbeadh na fo-iarsmaí suaracha sin aige do-ghlactha dó. Ar an drochuair, ar an gceist seo tá poll bearna san fhianaise eolaíoch. Cé go léiríonn raidhse fianaise go laghdaíonn cógais frithshiocróbach an baol go dtarlóidh athiompú síceach thar scála ama roinnt blianta, tá easpa fianaise mhaith ann maidir le cóireáil san fhadtéarma. Tugann beagnach gach ceann den fhianaise atá ar fáil le fios go dtéann idir an tríú cuid go leith de dhaoine aonair atá ag fulaingt scitsifréine trom ar ais go dtí an pointe nach dteastaíonn cógais frithshiocróbach uathu a thuilleadh (3). Tá cumas iontach ag an intinn agus ag a inchinn dul in oiriúint do chúinsí athraitheacha. D’fhéadfaí a áiteamh gurb é príomhaidhm na síciatrachta na cúinsí a chur chun cinn a uasmhéadóidh an dóchúlacht go n-oirfidh an intinn agus an inchinn go cuiditheach seachas go millteach. I gcásanna aonair, tá deacracht ag baint le tuar na bpróiseas oiriúnaitheach thar scála ama fiche nó tríocha bliain. Mar sin féin, tá roinnt tréithe ag an Dr Travis a bhfuil cuma mhaith orthu. Cé go bhfuil déine a chuid freagraí mothúchánacha ina chúis le crá sa ghearrthéarma, is toradh maith é freisin ar thoradh níos fearr san fhadtéarma. Ina theannta sin, méadaíonn an dóchúlacht go dtiocfaidh sé slán as an mbealach cliste a dtéann sé i ngleic leis an tinneas. Ag pointe amháin déanann sé iarracht braistint neamhspleáchais phearsanta a aisghabháil ó na fórsaí eachtrannach ar cosúil go rialaíonn siad é trí theicníc lena mbaineann gineadóir uimhreacha randamacha. Tá sé cliste go leor chun a thuiscint nach soláthraíonn sé seo ach mealladh neamhspleáchais, ach b’fhéidir gurb é an drochíde seo an riachtanas ríthábhachtach. Tar éis an tsaoil, cad is uacht saor ann? Níos praiticiúla, is léiriú é a chath leis na seirbhísí síciatracha ar a dhiongbháilteacht leanúnach a neamhspleáchas a athbhunú. B’fhéidir gurb é an tragóid is mó i seachadadh seirbhísí síciatracha d’othair a bhfuil galair shíceolaíocha orthu ná an mhainneachtain a shuíomh go bhféadfadh an t-ionchas is fearr a bheith ann chun uathriail a aisghabháil. In ainneoin suaitheadh na síceóis, níl aon oideas éasca ann chun comhoibriú a bhaint amach, ach déanann an leabhar seo go huafásach an pointe gurb é an chéad chéim ná dul i mbun idirphlé.

An tOllamh Peter Liddle, Lúnasa 2007


(1) Mar thoradh ar léargas a tháirgtear ar chógas, tá mé níos oibiachtúla i mo cháineadh ná mar a bhí sa dréacht a léigh an tOllamh Liddle.

(2) Mar sin féin, féach an comhéadan poist “Happy Ending” a scríobhadh tar éis don Ollamh Liddle a réamhrá a scríobh.

(3) Comhlánaíonn an tOllamh Thomas Barnes an staitistic "1/3 go 1/2" thuas trína rá nach bhfuil na hothair "inaitheanta go hionchasach" i bhfocail eile nár cumhdaíodh na hothair go léir a chuaigh isteach sa chóras. Ina ionad sin luann sé Jobe & Harrow (2005): “léiríonn idir 21% agus 57% toradh maith”. Tugann an dá staitistic dóchas dóibh siúd nach bhfuil nua i ndiagnóis na scitsifréine paranóideacha. Féach freisin an chuid Prognóis .

clivemarathon.jpg

Maratón Flora London 2000

Sliocht as Caibidil 49


Bhí cead agam dul síos go Halla Coghurst chun Emily a fheiceáil don deireadh seachtaine. Bhí tromluí na hoíche ar an turas traenach agus ní raibh le déanamh agam ach suí go socair agus gan mé féin a chur tríd an doras slam. Ba é an uair an chloig Rush agus bhí an traein lán. Bhí sé fíor-dhosháraithe. Ach dá gcuirfinn mo chuid ama amú níor chóir go mbeadh sé rófhada sula bhféadfainn an bruscar seo a bhaint, an t-aon fhadhb atá ann ná go raibh an t-instealladh scaoilte go mall agus go mbeadh sé ceithre seachtaine eile ar a laghad sula nglanfadh sé mo chóras. Ifreann ar Domhan! Shíl mé, ní fhéadfadh aon duine a shamhlú go mbraitheann sé seo go dona. Thuig mé go gcaithfear a bheith níos measa fós agus sa riocht sin, níos lú ná mise, na rúin bheaga trua faoin bhféinmharú a leagan nach bhfuil ar eolas ag an gcróinéir fiú nó nach dtuigeann siad. Ansin arís, b’fhéidir nach raibh aon rud níos measa. B’fhéidir, i ndáiríre, go raibh mé anois ag fulaingt na hairíonna síciatracha is measa a d’fhulaing fear riamh. Ní raibh ann ach go raibh mé thar a bheith athléimneach agus go raibh mé in ann déileáil leo ar bhealach éigin. D’fhonn gan mé féin a chaitheamh ón traein b’éigean dom a bheith thar a bheith deacair. Ach ansin cé chomh deacair a bhí orm a bheith ag caitheamh mé féin uaidh? Dhealraigh sé cibé rud a rinne mé gur mise an fear ba deacra a chónaigh riamh!

clivesmoke.jpg

Mise, Bedford le linn luathbhlianta mo thurais sláinte meabhrach. Bhí iarmhairtí troma ag caitheamh tobac dom agus is ar éigean a dhéanaim é na laethanta seo, agus mé ag vapáil ina ionad. De réir Sláinte Poiblí Shasana tá vapáil 95% ar a laghad níos sábháilte duit

Postface: Deireadh Sona

Tar éis dheireadh an scéil seo, roinneadh mé ceithre huaire eile é, ceithre thimthriall eile de chóireáil dhúnmharaithe (1). I mí an Mhárta 2004, i dtreo dheireadh mo cheathrú geasa incarceration tar éis an scéil seo, fuair mé mé féin ag caint le hothair nua-iontráilte sa leaba in aice liom. Ní raibh sé riamh san ospidéal roimhe seo. Chuir mé ceist air cad a bhí á thógáil aige dá shíceóis a spreag cannabas agus dúirt sé liom ag rá nach raibh aon fo-iarsmaí á fháil aige. Níor theastaigh genius uaidh chun a fheiceáil gur cinnte go mbeinn deighilte arís gan chógas sula mbeadh an bhliain amuigh. Mar sin, i mBealtaine 2004, tar éis dom a scaoileadh saor agus timthriall eile de rúndiamhair a spreag drugaí (ar Risperdal Consta), ghreamaigh mé an piléar agus thug mé cuairt ar mo dhochtúir teaghlaigh. I ndáiríre ní raibh ach druga amháin fágtha nár thriail mé, an ceann a raibh an t-othar eile air: Olanzapine. D'iarr mé ar mo dhochtúir teaghlaigh dáileog de 5mg a chur orm. Tar éis deich mbliana de thurgnaimh choiriúla (2), dhúnmharaithe agus uafásacha, fuair mé druga a d’fhéadfainn a thógáil sa deireadh nár fhág mé féinmharú agus a bhí in ann mo shaol a atógáil faoi dheireadh.

(1) Dúnmharú: "thar a bheith deacair nó míthaitneamhach", Concise Oxford Dictionary ; "thar a bheith deacair nó míthaitneamhach", "contúirteach" Foclóir Béarla Penguin .
(2) Coiriúil: "deplorable", "scandalous", Concise Oxford Dictionary , "disgraceful", "deplorable", Penguin English Dictionary .

portraitbyinmate.jpg

Mar is eol dom ba mise an 3ú othar deireanach a lig isteach riamh chuig Tearmann “Lunatic” Fairfield le linn na 139 bliana a bhí sé oscailte. Is léir gur ealaíontóir cumasach an 2ú othar deireanach, fear dubh. Níl a fhios agam conas a shuigh mé go fóill dó Bhí mé chomh suaimhneach le akathisia agus é ag tarraingt orm, thuas. Nuair a bhí mo phionós 4 seachtaine caite agus nuair a d’aistrigh mé ar ais chuig an aonad oscailte i Bedford mhalartaigh mé áiteanna leis an othar deireanach riamh Melanie, bean óg álainn. Faraor sula raibh an bhliain amuigh chaith sí í féin ó dhíon an charrchlóis agus fuair sí bás. RIP Melanie

bottom of page