top of page

Maoin agus Leas Othar a Dhaingniú  Peataí

Mar a bheidh tugtha faoi deara agat, tá go leor daoine le dúshláin sláinte meabhrach gan dídean. Bhraith mé gur chóir dom mo chuid airgeadais a shonrú ag an am a díoladh m’árasán agus chaill mé m’áit ar an dréimire tithíochta dá bharr. Tá sé seo le léiriú cén fáth, go hiomlán gan ghá,  Níl mo theach féin agam freisin. Ansin déanfaidh mé cur síos ar na nósanna imeachta rialála atá i bhfeidhm, nó ba chóir a bheith i bhfeidhm, do ghairmithe sláinte meabhrach chun an rud a tharla dom a chosc arís.

Cheannaigh mé an t-árasán i 1990 ar £ 61,000. I 1998 bhí an morgáiste thart ar £ 450 / mí. Bhí mo phá beir leat timpeall £ 1100 / mí. Bhí mo thionónta ag íoc £ 1100 / mí dom freisin. Bhí mé ar iarraidh an chuid is mó de bhliain nuair a stop m’fhostóir ag íoc dom agus bhog mo thionónta amach. Bhí mé ró-ghafa le mo thuras chun tionónta nua a fháil dom féin agus mar sin ní raibh aon airgead ag teacht isteach i mo chuntas agus thosaigh riaráistí morgáiste ag fabhrú. Sa bhliain 1999 fuair m’athair amach go raibh an t-árasán ar tí a athshealbhú agus a dhíol (ag úsáid a chuid  Cumhacht Aturnae Buan Tugadh comhairle dom a fháil). Ar ndóigh níorbh é an locht a bhí air, seanfhear a bhí ann agus rinne sé an rud a cheap sé ab fhearr.

 

Níor ghá go dtarlódh sé seo toisc (a) go bhféadfaí tionónta nua a aimsiú go héasca agus (b) mar shochar san ionad oibre bhí pá árachais bhreoiteachta agam ó Unum Ltd ( www.unum.com ). Ní raibh de dhíth air ach éileamh a chur isteach agus bheadh 90% de mo thuarastal ag teacht isteach go míosúil an chuid eile déanta suas de bharr éagumais

Clive Hathaway Travis flat SW13 lost to him by failed psychiatric care and social work
Clive Hathaway Travis in flat SW13 1990 before going on 25 year's undercover

Mo árasán, árasán 2 20 Rocks Lane, Barnes, SW13 liom ann 1990

sochar. Níl gá leis an árasán a dhíol.  Níos déanaí chaill mé mo phost ar aon nós agus mar sin níorbh fhéidir filleadh ar an dréimire ar a laghad go dtí gur ghnóthaigh mé tar éis 2004. 

 

Creidiúnú Choláiste Ríoga na Síciatraithe ar Sheirbhísí Meabhairshláinte Othar Cónaithe

Iniúchadh Taifead Sláinte (leagan 2019)

2.19 [1]  Sa chás go bhfuil othar á ligean isteach go díreach ón bpobal, seiceálann an t-altra iontrála go dtugann an ghníomhaireacht atreoraithe sonraí soiléire agus pleananna bainistíochta do:

 • slándáil bhaile an othair;

 • socruithe do chleithiúnaithe (leanaí, daoine a bhfuil siad ag tabhairt aire dóibh);

 • socruithe do pheataí.

Labhair mé le duine éigin faoin ábhar seo sa Choláiste Ríoga le déanaí agus d’fhreagair siad:

Nuair a chuir tú do cheist chugam ar dtús, chuir mé ceist ar an CCQI (Ionad an Choláiste um Fheabhsú Cáilíochta), féachaint conas a bhí tionscadail eile ag léirmhíniú an chaighdeáin seo: ba chosúil go gceapfadh formhór na dtionscadal go raibh an cheist i ndáiríre faoi shlándáil fhisiciúil, ie an tosaigh tá an doras faoi ghlas.  Cuireadh in iúl dom freisin, áfach, go bhfuil leagan den chaighdeán seo i dtreoirlíne NICE (NG53, “Aistriú idir suíomhanna sláinte meabhrach othar cónaitheach agus suíomhanna pobail nó tí cúraim”):

Ba chóir don altra iontrála nó don duine atá freagrach plé leis an duine conas socruithe baile agus cúraim a bhainistiú agus idirchaidreamh a dhéanamh leis na gníomhaireachtaí cuí. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo:

 • daoine a bhfuil sé de fhreagracht orthu aire a thabhairt dóibh, mar shampla:

 • clann

 • gaolta lag nó tinn.

 • socruithe baile, go háirithe:

 • slándáil tí

 • tionóntacht

 • buntáistí

 • seirbhís cúram baile

 • peataí.

Ligeann sé seo léirmhíniú níos leithne, agus ba mhaith liom go bhfeicfí na míreanna breise seo: ar an drochuair, beidh air fanacht tamall, go dtí an chéad uair eile a dhéanfaimid na caighdeáin a athbhreithniú.  Coinneoidh mé do chuid tuairimí i gcomhad nuair a dhéanfaimid é sin (tamall an bhliain seo chugainn).  Tá brón orm nach féidir liom é seo a chur i ngníomh láithreach!

Mar fhocal scoir, mholfainn gur chóir go ndéarfadh “sochair” “sochair lena n-áirítear pá árachais breoiteachta san ionad oibre” a dhéanann cion cothrom den daonra  sa Bhreatain Mhór. Ná cuir tús liom ar na hoibrithe sóisialta!

bottom of page